Ontspanning

icon_ontspanning

Vakantie en recreatie

Recreatieve activiteiten, ontspanning en vakantie beschouwt Stichting Vrienden van Het Dorp als waardevolle zaken die mede het dagelijks leven kleur geven. In het verleden heeft de Stichting op dit gebied veel activiteiten ondersteund en ook in de toekomst blijft dit een belangrijk aandachtspunt in het subsidiebeleid.

Vakantie

Voor de (meer-)kosten van vakanties kan een bewoner eens per jaar subsidie aanvragen. De bijdrage van de Stichting bedraagt maximaal € 400 per jaar Voor een vakantie is het ook mogelijk een bijdrage voor twee jaar ineens aan te vragen.
De maximale bijdrage is dan € 800*.

* Let op: Een bijdrage voor twee jaar geldt altijd voor het jaar waarin deze wordt aangevraagd en het jaar daarop; het is niet mogelijk een bijdrage aan te vragen voor een reeds afgelopen jaar

Dagtochten

Tot 2016 werden er voor bewoners regelmatig dagtochten georganiseerd door de werkgroep recreatie Het Dorp. Stichting Vrienden van Het Dorp heeft dit altijd ondersteund met een grote subsidie, zodat de bijdrage die bewoners zelf moesten betalen klein was. De meeste tochten vonden in de zomer plaats, maar ook in voor- of najaar vonden er dagtochten plaats. De dagtochten naar kerstmarkten waren vaak in korte tijd volgeboekt; in 2016 zijn er zelfs 2 grote touringcars afgereisd naar de beroemde kerstmarkt in Oberhausen!

Vanaf 2017 zullen er vanuit de organisatie van Het Dorp / Siza geen dagtochten meer georganiseerd worden, zo heeft het management besloten. Betekent dat het einde van een lange traditie? Als het aan stichting Vrienden van Het Dorp ligt niet! De stichting vindt het een waardevolle activiteit en wil dat ook in de toekomst financieel mogelijk blijven maken. Alleen de wijze van organiseren wordt anders.

Bewoners en medewerkers moeten zelf het initiatief nemen. Dat kan een groep van een straat zijn, of een groep vanuit een activiteitencentrum, maar misschien vinden mensen het leuk om op stap te gaan met bewoners van een andere locatie; natuurlijk kan dat ook.

De Plaggeweg heeft in het voorjaar van 2016, zonder dat ze het zelf wisten, al een voorschot genomen op de nieuwe werkwijze! Een aantal bewoners en medewerkers wilde graag met elkaar naar de Efteling; Ze zijn gestart met het aanvragen van subsidie bij st. Vrienden. Nadat de subsidietoekenning binnen was, is het (aangepaste) vervoer geregeld en zijn er afspraken gemaakt over de noodzakelijke zorg en begeleiding. Men heeft een hele gezellige dag gehad, die voor herhaling vatbaar is! Na afloop is de financiële afrekening met de betreffende facturen naar St. Vrienden gestuurd en is de toegekende subsidie uitbetaald.

Stapsgewijs ziet de procedure er als volgt uit:

  1. Bewoners en medewerkers maken een plan om een dagje uit te gaan. Samen kiezen ze een bestemming, prikken een (voorlopige) datum, peilen wie er mee willen, etc.
  2. Voor de aanvraag bij St. Vrienden moet er een begroting komen van de kosten (denk aan vervoer, entreekosten, begeleiding, etc.)
  3. De aanvraag wordt verzonden naar st. Vrienden (bij voorkeur per mail, of online via de website). De aanvraag moet zes weken voor de datum van de dagtocht binnen zijn bij st. Vrienden
  4. De werkcommissie van st. Vrienden neemt een besluit over de aanvraag en via het secretariaat van de werkcommissie wordt de aanvrager geïnformeerd over dat besluit.
  5. Als de subsidie is toegekend kan alles worden voorbereid en kan de dagtocht doorgang vinden.
  6. Na afloop volgt de financiële verantwoording en als die akkoord is wordt de toegekende subsidie uitbetaald.

Het lijkt ingewikkeld, maar dat valt erg mee. Desgewenst kun je hulp krijgen bij de organisatie: Lilianne Congiu en Lennart van der Stelt hebben in 2015 en 2016 veel dagtochten georganiseerd. Zij wonen weliswaar niet meer in Het Dorp, maar hebben veel ervaring als het gaat over vervoer, toegankelijke accomodaties, etc. Via de mail zijn zij goed te bereiken: lennart.liliane@gmail.com .

St Vrienden van Het Dorp hoopt dat dit nieuwe beleid voor velen een stimulans is om zelf leuke uitstapjes te gaan organiseren!

Bijdrage in kosten cultuur en ontspanning

Stichting Vrienden wil de deelname van bewoners aan activiteiten op het gebied van cultuur en ontspanning stimuleren en kent op dat gebied al heel lang een eigen beleid. Bewoners kunnen jaarlijks een bijdrage krijgen in de kosten van cultuur en ontspanning. Daarbij kan gedacht worden aan de entreeprijs voor de dierentuin (Burgers Zoo), schouwburg, bioscoop, museum, maar ook bijvoorbeeld een bezoek aan een sauna. Vanaf 2014 is die bijdrage vastgesteld op maximaal € 75 per bewo-ner per jaar. De regeling wordt uitgevoerd door het Secretariaat Het Dorp en werkt als volgt:

  • Stichting Vrienden betaalt 50% (de helft dus) van de entreekosten van de bewoner (niet van een eventuele begeleider)
  • Tegen inlevering van het originele entreekaartje kan een bewoner bij het Secreta-riaat deze bijdrage declareren, tot het genoemde maximum van € 75 per jaar.
  • Het Secretariaat Het Dorp houdt per bewoner bij hoeveel er gedeclareerd is.
  • De bijdrage mag ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld de aanschaf van een sei-zoenskaart van de favoriete sportclub.