Over Stichting Vrienden van Het Dorp

De Stichting Vrienden van Het Dorp werd in januari 1963 opgericht. Door bekendheid en interesse is ‘Het Dorp’ vaak in de media te zien. Er zijn veel sponsoren. Bij ‘Stichting Vrienden van Het Dorp’ worden vele zaken betaald die niet kunnen worden gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of andere sociale wetten.

Mies Bouwman (presentatrice) en Arie Klapwijk (grondlegger achter het ‘Open Het Dorp’) waren iconen, toen en nu nog steeds bij de oudere mensen onder ons.

Het doel van de Stichting Vrienden van Het Dorp is om bewoners van Het Dorp op uiteenlopende gebieden financieel te ondersteunen. De kosten van wonen in Het Dorp worden weliswaar betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Bewoners moeten echter een groot deel van hun inkomen afstaan als eigen bijdrage in die zorgkosten. Bewoners houden maandelijks veelal een klein bedrag over als zak- en kleedgeld. Financiële ondersteuning door Stichting Vrienden van Het Dorp kan dan net het verschil maken om dat te doen, wat iemand al zo lang wilde: een keer met vakantie gaan, een studie volgen, oud en/of versleten meubilair vervangen, aanschaf van een nieuwe computer, of een concert bezoeken.

Naast de ondersteuning van individuele bewoners kunnen ook groepen uit Het Dorp een beroep doen op de Stichting. Zo kan bijvoorbeeld een straat uit Het Dorp een bijdrage aanvragen voor een gezamenlijke activiteit voor bewoners en medewerkers.

De werkcommissie en het bestuur

De stichting bestaat uit het bestuur en de werkcommissie.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit bewoners van Het Dorp maar ook mensen van buiten Het Dorp. Daarnaast zijn er mensen vanuit Siza in de rol van Raad van Toezicht. Het bestuur heeft in ieder geval twee keer per jaar vergadering. Indien nodig vaker.

De werkcommissie

De werkcommissie komt eens per maand samen om verschillende onderwerpen te bespreken. Het belangrijkste onderdeel is natuurlijk het bespreken en beoordelen van aanvragen. Daarnaast doet de werkcommissie ook andere dingen, bijvoorbeeld het verbeteren van de communicatie en promotie van Stichting Vrienden van Het Dorp en keuze voor de toekomst.

Ga naar de inhoud