Groepsaanvragen

Stichting Vrienden van Het Dorp kan ook een bijdrage beschikbaar stellen voor een groepsactiviteit, waaraan meerdere bewoners deelnemen. Te denken valt aan een activiteit van een straat of een afdeling. Bijvoorbeeld een high-tea of een barbecue voor alle bewoners en medewerkers van een straat, of een bijzondere activiteit van een van de activiteitencentra in Het Dorp*.
Bij de beoordeling van groepsaanvragen zal de Stichting met name letten op:

  • Het belang van de activiteit voor bewoners
  • De eigen bijdrage van bewoners
  • De verhouding van het aantal deelnemende bewoners en de inzet van medewerkers (in principe kan het aantal medewerkers nooit meer zijn dan het aantal bewoners)
  • De eigen bijdrage van de straat/afdeling

Voor het indienen van een groepsaanvraag moet gebruik worden gemaakt van een apart aanvraagformulier dat op deze website te vinden is bij ‘aanvraagprocedure’ .

* Let op: Groepsaanvragen voor een uitstapje buiten Het Dorp kunnen niet op deze manier worden aangevraagd. Hiervoor gelden de afspraken, zoals deze zijn gemaakt met de werkgroep Recreatie Het Dorp! Voor een bijdrage in de kosten van een dagje uit van een straat of een afdeling moet dus contact worden opgenomen met de werkgroep Recreatie; deze werkgroep beoordeelt of de vraag past binnen het hen toegekende budget.