Aanvraagformulier subsidie t.b.v. locatie/afdeling

Je kunt gebruik maken van onderstaand webformulier om subsidie aan te vragen.  Wil je liever een formulier downloaden en per post versturen, klik dan op onderstaande link en download en print deze PDF:  aanvraagformulier groep subsidie »

1. Gegevens aanvrager:

Naam locatie/afdeling:

naam aanvrager:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Naam teamleider/leidinggevende

(alleen invullen indien deze niet de aanvrager is)

2. Waarvoor wordt een financiële bijdrage aangevraagd?
Geef een korte beschrijving van het project en denk daarbij aan het doel wat je wilt bereiken en wat de meerwaarde is voor de bewoners/cliënten.

3. Om hoeveel mensen gaat het?

Aantal cliënten

Aantal medewerkers

Aantal vrijwilligers

Evt. anderen

4. Planning
Wanneer vindt deze activiteit plaats?
(evt. begin- en einddatum van het project)
t/m

5. Financiering
Totaal benodigd bedrag
Geef een specificatie van de te verwachten kosten; denk bijv. aan:

Vervoer:
Bedrag:

Entree :
Bedrag:

Voeding/drank:
Bedrag:

Materialen:
Bedrag:

Kosten begeleiding:
Bedrag:

Anders, namelijk:
Betreft:
Bedrag:

Betreft:
Bedrag:

Betreft:
Bedrag:

Samenvattend
Totaal benodigd bedrag

Eigen bijdrage locatie:
Bedrag:

Eigen bijdrage bewoners:
Bedrag:

Overige inkomsten:
Bedrag:

Gevraagde bijdrage Stichting. Vrienden van Het Dorp:
Bedrag:

6. Ruimte voor overige opmerkingen

7. Hieronder kunt u bijlagen toevoegen aan u aanvraag:
de volgende bestandstype kunt u gebruiken: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, ogg
Upload:
Upload:
Upload:
Upload:

8. Ondertekening
*Aanvragen t.b.v. een groep of een locatie dienen altijd voor akkoord te zijn getekend door de betreffende leidinggevende.

Naam*:

Functie:

Datum:

Digitaal akkoord:
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld.

captcha
Vul bovenstaande code in om spam te voorkomen:

----