Aanvraagformulier individuele subsidie

Je kunt gebruik maken van onderstaand webformulier om subsidie aan te vragen.  Wil je liever een formulier downloaden en per post versturen, klik dan op onderstaande link en download en print deze PDF: aanvraagformulier individuele subsidie »

Klik hier voor meer informatie over de toekenningscriteria »

Naam aanvrager

Email

Adres

Telefoonnummer

IBAN/rekening nummer:

1. Waarvoor doet u een beroep op de Stichting Vrienden van Het Dorp?
(Graag kort toelichten)

2. Hoe hoog is het bedrag dat u zelf kunt bijdragen aan het genoemde subsidiedoel?
(Stichting Vrienden gaat er vanuit dat er altijd sprake is van een eigen bijdrage)

3. Heeft u ook bij andere fondsen / instanties een aanvraag ingediend?
JaNee
Zo ja, bij welke:

Wat is het resultaat van die aanvra(a)g(-en)?

4. kosten overzicht

Wat zijn de totale kosten:

Hoe hoog is uw eigen bijdrage:

Toezeggingen andere fondsen:

Gevraagde bijdrage St. Vrienden van Het Dorp:

Betreft: eenmalige bijdragegarantiestelling

5. Hieronder kunt u bijlagen toevoegen aan u aanvraag:
de volgende bestandstype kunt u gebruiken: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, ogg
Klik hier om een bestand up te loaden en toe te voegen:captcha
Vul bovenstaande code in om spam te voorkomen:

Ik ga akkoord met de onderstaande "Criteria t.b.v. individuele subsidies" en heb dit formulier na waarheid ingevuld.

Criteria t.b.v. individuele subsidies:

Bij beoordeling van de subsidieaanvraag worden onder meer de volgende criteria gehanteerd:

De subsidie dient aangewend te worden:

  • ter (gedeeltelijke) dekking van noodzakelijke kosten, die samenhangen met het wonen in Het Dorp (bijv. vervanging meubilair = maximumbijdrage van € 375 per 3 jaar), óf
  • ter dekking van recreatieve activiteiten (zoals bijv. materiaalkosten; bijzondere vakantiekosten = maximumbijdrage van € 400 per jaar. Voor vakantie is het ook mogelijk een subsidiebedrag voor de periode van 2 jaar ineens aan te vragen. De maximale bijdrage is dan € 800,-.
  • Subsidieaanvragen dienen in principe tenminste 8 weken vóór de datum van aanschaf c.q. van de betreffende activiteit in het bezit te zijn van de werkcommissie van Stichting Vrienden.
  • Er wordt geen subsidie verstrekt, indien kosten gefinancierd kunnen worden vanuit zogenaamde voorliggende voorzieningen, zoals de bijzondere bijstand, de WMO, of de zorgverzekering.
  • Aanvragen voor reeds aangeschafte goederen of voor reeds aangegane verplichtingen kunnen niet in behandeling worden genomen.

De Stichting behoudt zich het recht voor:

  • om bij aanvragen voor grotere bedragen een inkomensonderzoek in te stellen;
  • af te wijken van de genoemde criteria;
  • een gedeeltelijke subsidie te verstrekken in plaats van een geheel kostendekkende;
  • een garantiestelling te verlenen in plaats van een éénmalige uitkering te geven.
  • In geval van garantiestelling dient terugbetaling plaats te vinden op grond van nog te ontvangen vergoedingen van derden; om indien nodig afstemming plaats te laten vinden met andere fondsen.