Aanvraag bijdrage groepsactiviteit

Stichting Vrienden van Het Dorp kan ook een bijdrage beschikbaar stellen voor een groepsactiviteit, waaraan meerdere bewoners deelnemen. Te denken valt aan een activiteit van een straat of een afdeling. Bijvoorbeeld een high-tea of een barbecue voor alle bewoners en medewerkers van een straat, of een bijzondere activiteit van een van de activiteitencentra in Het Dorp. Bewoners en medewerkers moeten zelf het initiatief nemen. Dat kan een groep van een straat zijn, of een groep vanuit een activiteitencentrum, maar misschien vinden mensen het leuk om op stap te gaan met bewoners van een andere locatie. Bij de beoordeling van groepsaanvragen zal de Stichting met name letten op:
 • Het belang van de activiteit voor bewoners
 • De eigen bijdrage van bewoners
 • De verhouding van het aantal deelnemende bewoners en de inzet van medewerkers (in principe kan het aantal medewerkers nooit meer zijn dan het aantal bewoners)
 • De eigen bijdrage van de straat/afdeling
Vul het formulier in voor het aanvragen van een bijdrage groepsactiviteit.

Let op: aanvragen ten behoeve van een groep of een locatie dienen altijd voor akkoord te zijn gezien door de leidinggevende. Dat blijkt ofwel uit een geprinte aanvraag die is getekend door de leidinggevende, of het online verzonden formulier is afkomstig van de account van de leidinggevende.

  Aanvragen subsidie groepsactiviteit
  (Velden met * zijn verplicht)

  1. Gegevens aanvrager
  2. Waarvoor wordt een financiële bijdrage aangevraagd?

  3. Om hoeveel mensen gaat het?  4. Wanneer vindt deze activiteit plaats?

  5. Financiering
  Geef een specificatie van de te verwachten kosten; denk bijv. aan:
  Anders, namelijk:  Samenvattend
  7. Hieronder kunt u bijlagen toevoegen aan uw aanvraag
  De volgende bestandstypen kunt u gebruiken: pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, jpg, jpeg, png, gif. Elk bestand kan maximaal 1 MB groot zijn.


  Door dit formulier te verzenden gaat aanvrager akkoord met de op deze website beschreven voorwaarden.

  Ga naar de inhoud