Aanvraag bijdrage groepsactiviteit

Stichting Vrienden van Het Dorp kan ook een bijdrage beschikbaar stellen voor een groepsactiviteit, waaraan meerdere bewoners deelnemen. Te denken valt aan een activiteit van een straat of een afdeling. Bijvoorbeeld een high-tea of een barbecue voor alle bewoners en medewerkers van een straat.

Bewoners en medewerkers moeten zelf het initiatief nemen. 

Bij de beoordeling van groepsaanvragen zal de Stichting met name letten op:

 • Het belang van de activiteit voor bewoners / medewerkers
 • De eigen bijdrage van bewoners
 • De verhouding van het aantal deelnemende bewoners en de inzet van medewerkers (in principe kan het aantal medewerkers nooit meer zijn dan het aantal bewoners)
 • De eigen bijdrage van de straat / afdeling

Vul het formulier in voor het aanvragen van een bijdrage groepsactiviteit.

  Aanvragen subsidie groepsactiviteit
  (Velden met * zijn verplicht)

  1. Gegevens aanvrager  2. Waarvoor wordt een financiële bijdrage aangevraagd?

  3. Om hoeveel mensen gaat het?  4. Wanneer vindt deze activiteit plaats?

  5. Financiering
  Geef een specificatie van de te verwachten kosten; denk bijv. aan:
  Anders, namelijk:  Samenvattend
  7. Hieronder kunt u bijlagen toevoegen aan uw aanvraag
  De volgende bestandstypen kunt u gebruiken: pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, jpg, jpeg, png, gif. Elk bestand kan maximaal 1 MB groot zijn.


  Door dit formulier te verzenden gaat aanvrager akkoord met de op deze website beschreven voorwaarden.

  Ga naar de inhoud