Aanvraag doen! Het Dorp

Individuele aanvragen

  (Velden met * zijn verplicht)


  2. Heeft u ook bij andere fondsen / instanties een aanvraag ingediend? *


  3. Kosten overzicht

  4. Hieronder kunt u bijlagen toevoegen aan uw aanvraag
  De volgende bestandstypen kunt u gebruiken: pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, jpg, jpeg, png, gif. Elk bestand kan maximaal 1 MB groot zijn.


  Door dit formulier te verzenden gaat aanvrager akkoord met de op deze website beschreven voorwaarden.

  (Velden met * zijn verplicht)


  Hieronder kunt u bijlagen toevoegen aan uw aanvraag, zoals een foto of scan van het entreekaartje
  De volgende bestandstypen kunt u gebruiken: pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, jpg, jpeg, png, gif. Elk bestand kan maximaal 1 MB groot zijn.


  Door dit formulier te verzenden gaat aanvrager akkoord met de op deze website beschreven voorwaarden.

  Groepsaanvraag

   Stichting Vrienden van Het Dorp kan ook een bijdrage beschikbaar stellen voor een groepsaanvraag. Hier hebben meerdere bewoners plezier van. Denk aan een schommel, hangmat, spelletjes, sky-projector, snoezellampen.

   (Velden met * zijn verplicht)


   2. Heeft u ook bij andere fondsen / instanties een aanvraag ingediend? *


   3. Kosten overzicht


   4. Hieronder kunt u bijlagen toevoegen aan uw aanvraag
   De volgende bestandstypen kunt u gebruiken: pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, jpg, jpeg, png, gif. Elk bestand kan maximaal 1 MB groot zijn.


   Door dit formulier te verzenden gaat aanvrager akkoord met de op deze website beschreven voorwaarden.

   Groepsactiviteit

    Aanvragen subsidie groepsactiviteit
    (Velden met * zijn verplicht)

    1. Gegevens aanvrager    2. Waarvoor wordt een financiële bijdrage aangevraagd?

    3. Om hoeveel mensen gaat het?    4. Wanneer vindt deze activiteit plaats?

    5. Financiering
    Geef een specificatie van de te verwachten kosten; denk bijv. aan:
    Anders, namelijk:    Samenvattend
    7. Hieronder kunt u bijlagen toevoegen aan uw aanvraag
    De volgende bestandstypen kunt u gebruiken: pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, jpg, jpeg, png, gif. Elk bestand kan maximaal 1 MB groot zijn.


    Door dit formulier te verzenden gaat aanvrager akkoord met de op deze website beschreven voorwaarden.

    Soort subsidie

    Stichting Vrienden van Het Dorp heeft rondom een aantal veel voorkomende aanvragen regels vastgesteld. Hieronder een overzicht.

    Soorten aanvragen

    Welke bijdrage?

    • Woonkosten: maximaal 400 euro per 3 jaar.
    • Digitaal: maximaal 400 euro per 3 jaar.
    • Cultuur en ontspanning: 50% van het entreekaartje met een maximum van 100 euro per jaar.
    • Vakantie: maximaal 400 euro per jaar of 800 euro voor 2 jaar.

    De bijdrage voor studie en opleiding, eigen idee, en groepsactiviteit is afhankelijk van de situatie en wordt gebaseerd op een goede motivatie en uitleg van het idee!

    Criteria voor toekenning

    Individueel

    Wij hanteren bij de toekenning van subsidie een aantal criteria. De belangrijkste zijn:

    •  Een eventuele subsidie is altijd een aanvulling op de eigen bijdrage van de aanvrager.
    •  Aanvragen voor al aangeschafte goederen of voor reeds aangegane verplichtingen kunnen niet in behandeling worden genomen (behalve de cultuurbijdrage)

    Stichting Vrienden behoudt zich het recht om af te wijken van genoemde criteria en bedragen.

    Groepsaanvraag

    De stichting kijkt bij een groepsaanvraag onder andere naar:

    • Het belang van de activiteit voor bewoners;
    • Eigen bijdrage bewoners;
    • Verhouding van het aantal deelnemende bewoners en de inzet van medewerkers;
    • Eigen bijdrage van de locatie.

    Procedure van toekenning

    De werkcommissie van Stichting Vrienden van Het Dorp komt eens per maand bij elkaar. De werkcommissie is namens het bestuur belast met de beoordeling van de aanvragen.

    De aanvrager krijgt altijd schriftelijk of per e-mail bericht over toekenning of afwijzing van de aanvraag. Toegekende subsidies blijven maximaal één jaar gereserveerd, gerekend vanaf de datum van de toekenningsbrief.

    Uitbetaling van de toegekende bijdragen vindt plaatst na ontvangst van de betalingsbewijzen.

    Ga naar de inhoud