Aanvraag doen!

  (Velden met * zijn verplicht)

  3. Heeft u ook bij andere fondsen / instanties een aanvraag ingediend?


  4. Kosten overzicht

  Betreft:

  5. Hieronder kunt u bijlagen toevoegen aan uw aanvraag
  de volgende bestandstypen kunt u gebruiken: pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, jpg, jpeg, png, gif


  Door dit formulier te verzenden gaat aanvrager akkoord met de op deze website beschreven voorwaarden.

  (Velden met * zijn verplicht)


  in aanmerking te komen voor vergoeding van € 40 per maand voor de kosten van kabelaansluiting, internet en telefonie.


  Door dit formulier te verzenden verklaart aanvrager met ingang van genoemde datum een kabelaansluiting en/of internetaansluiting te hebben en gaat aanvrager akkoord met de op deze website beschreven voorwaarden.

  (Velden met * zijn verplicht)

  1. Gegevens aanvrager
  2. Waarvoor wordt een financiële bijdrage aangevraagd?

  3. Om hoeveel mensen gaat het?  4. Wanneer vindt deze activiteit plaats?

  5. Financiering
  Geef een specificatie van de te verwachten kosten; denk bijv. aan:
  Anders, namelijk:  Samenvattend
  7. Hieronder kunt u bijlagen toevoegen aan uw aanvraag
  De volgende bestandstypen kunt u gebruiken: pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, jpg, jpeg, png, gif

  8. Ondertekening
  Aanvragen t.b.v. een groep of een locatie dienen altijd voor akkoord te zijn getekend door de betreffende leidinggevende.  Door dit formulier te verzenden gaat aanvrager akkoord met de op deze website beschreven voorwaarden.

  (Velden met * zijn verplicht)

  Hieronder kunt u bijlagen toevoegen aan uw aanvraag, zoals een foto of scan van het entreekaartje
  de volgende bestandstypen kunt u gebruiken: pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, jpg, jpeg, png, gif


  Door dit formulier te verzenden gaat aanvrager akkoord met de op deze website beschreven voorwaarden.

  Als je een idee hebt dat niet lijkt te passen binnen een van de andere genoemde subsidie mogelijkheden, aarzel dan niet en neem gerust contact met ons op. Samen kan bekeken worden wat er mogelijk is.

  Soort subsidie

  Stichting Vrienden van Het Dorp heeft rondom een aantal veel voorkomende aanvragen regels vastgesteld. Hieronder een overzicht.

  Soorten aanvragen

  Welke bijdrage?

  • Woonkosten: maximaal 400 euro per 3 jaar.
  • Kabel, internet en telefonie: 40 euro per maand.
  • Cultuur en ontspanning: 100 euro per jaar terugkrijgen.
  • Vakantie: maximaal 400 euro per jaar of 800 euro voor 2 jaar.

  De bijdrage voor studie en opleiding, eigen idee, en groepsactiviteit is afhankelijk van de situatie en wordt gebaseerd op een goede motivatie en uitleg van het idee!

  Criteria voor toekenning

  Individueel

  Wij hanteren bij de toekenning van subsidie een aantal criteria. De belangrijkste zijn:

  •  Een eventuele subsidie is altijd een aanvulling op de eigen bijdrage van de aanvrager.
  •  Aanvragen voor al aangeschafte goederen of voor reeds aangegane verplichtingen kunnen niet in behandeling worden genomen (behalve de cultuurbijdrage)

  Stichting Vrienden behoudt zich het recht om af te wijken van genoemde criteria en bedragen.

  Groepsaanvraag

  De stichting kijkt bij een groepsaanvraag onder andere naar:

  • Het belang van de activiteit voor bewoners;
  • Eigen bijdrage bewoners;
  • Verhouding van het aantal deelnemende bewoners en de inzet van medewerkers;
  • Eigen bijdrage van de locatie.

  Procedure van toekenning

  De werkcommissie van Stichting Vrienden van Het Dorp komt eens per 2 maanden bij elkaar. De werkcommissie is namens het bestuur belast met de beoordeling van de aanvragen.

  De aanvrager krijgt altijd schriftelijk of per e-mail bericht over toekenning of afwijzing van de aanvraag. Toegekende subsidies blijven maximaal één jaar gereserveerd, gerekend vanaf de datum van de toekenningsbrief.

  Uitbetaling van de toegekende bijdragen vindt plaatst na ontvangst van de betalingsbewijzen.

  Skip to content