Aanvraag doen ´s Koonings Jaght!

Een omschrijving van de verschillende subsidiemogelijkheden in deze pilot staat onderaan op deze pagina.

Individuele aanvragen

  (Velden met * zijn verplicht)


  2. Heeft u ook bij andere fondsen / instanties een aanvraag ingediend? *


  3. Kosten overzicht

  4. Hieronder kunt u bijlagen toevoegen aan uw aanvraag
  De volgende bestandstypen kunt u gebruiken: pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, jpg, jpeg, png, gif. Elk bestand kan maximaal 1 MB groot zijn.


  Door dit formulier te verzenden gaat aanvrager akkoord met de op deze website beschreven voorwaarden.

  (Velden met * zijn verplicht)


  Hieronder kunt u bijlagen toevoegen aan uw aanvraag, zoals een foto of scan van het entreekaartje
  De volgende bestandstypen kunt u gebruiken: pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, jpg, jpeg, png, gif. Elk bestand kan maximaal 1 MB groot zijn.


  Door dit formulier te verzenden gaat aanvrager akkoord met de op deze website beschreven voorwaarden.

  Groepsaanvraag

   Stichting Vrienden van Het Dorp kan ook een bijdrage beschikbaar stellen voor een groepsaanvraag. Hier hebben meerdere bewoners plezier van. Denk aan een schommel, hangmat, spelletjes, sky-projector, snoezellampen.

   (Velden met * zijn verplicht)


   2. Heeft u ook bij andere fondsen / instanties een aanvraag ingediend? *


   3. Kosten overzicht


   4. Hieronder kunt u bijlagen toevoegen aan uw aanvraag
   De volgende bestandstypen kunt u gebruiken: pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, jpg, jpeg, png, gif. Elk bestand kan maximaal 1 MB groot zijn.


   Door dit formulier te verzenden gaat aanvrager akkoord met de op deze website beschreven voorwaarden.


   Groepsactiviteit

    Aanvragen subsidie groepsactiviteit ´s Koonings Jaght
    (Velden met * zijn verplicht)

    1. Gegevens aanvrager    2. Waarvoor wordt een financiële bijdrage aangevraagd?

    3. Om hoeveel mensen gaat het?    4. Wanneer vindt deze activiteit plaats?

    5. Financiering
    Geef een specificatie van de te verwachten kosten; denk bijv. aan:
    Anders, namelijk:    Samenvattend
    7. Hieronder kunt u bijlagen toevoegen aan uw aanvraag
    De volgende bestandstypen kunt u gebruiken: pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, jpg, jpeg, png, gif. Elk bestand kan maximaal 1 MB groot zijn.


    Door dit formulier te verzenden gaat aanvrager akkoord met de op deze website beschreven voorwaarden.


    Woonkosten

    Ergens goed en fijn wonen is een van de basisbehoeften van ieder mens. Een plek hebben waar je je kunt terugtrekken, waar je je veilig voelt en waar je desgewenst mensen kunt ontvangen. Vanzelfsprekend geldt dat ook voor wonen op ’s Koonings Jaght. Stichting Vrienden van Het Dorp kan bewoners ondersteunen bij de inrichting/stoffering van hun woning. Dat kan zijn voor iemand die net op ’s Koonings Jaght is komen wonen, maar onvoldoende middelen heeft om de woning adequaat in te richten. Anderzijds kan het ook gaan om een aanvraag voor vervanging van kapotte of versleten apparatuur of meubels. Denk aan een nieuwe kast, een tv, een bankje, etc. Soms betreft het een veelal kleine woningaanpassing, die niet vergoed wordt vanuit bestaande wet- en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is een verhoging onder een wasmachine, waardoor de bewoner vanuit de rolstoel zelf kan wassen.

    Let op: alleen voor cliënten met een eigen appartement (niet voor groepswonen)

    De bijdrage van onze Stichting in dergelijke kosten bedraagt maximaal € 400 en kan slechts een keer per drie jaar worden aangevraagd.

    Digitaal

    Weet je nog vroeger…. toen je belde met een telefoon en moest draaien, toen je een brief moest schrijven en op de post doen om te vragen hoe het met je tante is in Canada. Nu is het anders, Alles gaan ‘snel’ en is de wereld kleiner geworden doordat we kunnen mailen en beeldbellen. Stichting Vrienden van Het Dorp wil de digitalisering van de bewoners op ’s Koonings Jaght op weg helpen.
    Denk aan kleine dingen als een USB-stick, bijdrage voor een laptop, tablet, smartphone, computer of beeldscherm.

    Recreatieve activiteiten

    Recreatieve activiteiten, ontspanning en vakantie beschouwt Stichting Vrienden van Het Dorp als waardevolle zaken die mede het dagelijks leven kleur geven.
    Voor de (meer-)kosten van vakanties kan een bewoner eens per jaar subsidie aanvragen. De bijdrage van de Stichting bedraagt maximaal € 400 per jaar. Voor een vakantie is het ook mogelijk een bijdrage voor twee jaar ineens aan te vragen. De maximale bijdrage is dan € 800*.

    Let op: Een bijdrage voor twee jaar geldt altijd voor het jaar waarin deze wordt aangevraagd en het jaar daarop; het is niet mogelijk een bijdrage aan te vragen voor een reeds afgelopen jaar.

    Cultuur en ontspanning

    Stichting Vrienden wil de deelname van bewoners aan activiteiten op het gebied van cultuur en ontspanning stimuleren. Bewoners van ’s Koonings Jaght kunnen jaarlijks een bijdrage krijgen voor de kosten van cultuur en ontspanning. Daarbij kan gedacht worden aan de entreeprijs voor de dierentuin (Burgers Zoo), schouwburg, bioscoop, museum, maar bijvoorbeeld ook een bezoek aan een sauna of voor de aanschaf van een seizoenskaart van de favoriete sportclub.

    De regeling werkt als volgt:

    • De jaarlijkse bijdrage is een maximum van € 100 per bewoner per jaar;
    • Stichting vrienden betaalt 50% van de entreekosten van de bewoner, dus niet van een eventuele begeleider;
    • Je vult een aanvraag formulier in, en voegt de entreekaartjes toe (foto/scan);
    • Wanneer alle gegevens kloppen wordt de subsidie toegekend;
    • Eens in de twee maanden maakt de financiële administratie van Siza het geld naar je over.

    Eigen idee

    Als je een idee hebt dat niet lijkt te passen in een van de andere subsidiemogelijkheden, aarzel dan niet en neem gerust contact met ons op. Samen kan gekeken worden wat er mogelijk is.

    Groepsaanvraag

    Voor groepen op ’s Koonings Jaght kan Stichting Vrienden van Het Dorp een bijdrage beschikbaar stellen voor groepsaanvraag. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuw groepsspel of speelgoed.

    Groepsactiviteit

    Stichting Vrienden van Het Dorp kan ook een bijdrage beschikbaar stellen voor een groepsactiviteit, waaraan meerdere bewoners van ’s Koonings Jaght deelnemen. Te denken valt aan een activiteit van een straat of een afdeling. Bijvoorbeeld een high-tea of een barbecue voor alle bewoners en medewerkers van een straat.
    Bewoners en medewerkers moeten zelf het initiatief nemen.

    Bij de beoordeling van groepsaanvragen zal de Stichting met name letten op:

    • Het belang van de activiteit voor bewoners / medewerkers;
    • De eigen bijdrage van bewoners;
    • De verhouding van het aantal deelnemende bewoners en de inzet van medewerkers (in principe kan het aantal medewerkers nooit meer zijn dan het aantal bewoners);
    • De eigen bijdrage van de straat / afdeling.

    Criteria voor toekenning

    Algemeen

    • Aanvrager moet wonen op SKJ.
    • De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.
    • Er is een beperkt budget voor de pilot. Er is dus geen garantie dat de aanvraag in behandeling wordt genomen. Op=op.

    Individueel

    Wij hanteren bij de toekenning van subsidie een aantal criteria. De belangrijkste zijn:

    •  Een eventuele subsidie is altijd een aanvulling op de eigen bijdrage van de aanvrager.
    •  Aanvragen voor al aangeschafte goederen of voor reeds aangegane verplichtingen kunnen niet in behandeling worden genomen (behalve de cultuurbijdrage)

    Stichting Vrienden behoudt zich het recht om af te wijken van genoemde criteria en bedragen.

    Groepsaanvraag

    De stichting kijkt bij een groepsaanvraag onder andere naar:

    • Het belang van de activiteit voor bewoners;
    • Eigen bijdrage bewoners;
    • Verhouding van het aantal deelnemende bewoners en de inzet van medewerkers;
    • Eigen bijdrage van de locatie.
    Ga naar de inhoud