Home

icon2_wonen

De Stichting Vrienden van Het Dorp werd in januari 1963 opgericht en bestaat dus al 50 jaar. Deze beheert een fonds dat in de loop der jaren uit talrijke bijdragen van vele “Vrienden van Het Dorp” een kapitaal heeft opgebouwd. Daaruit worden vele zaken betaald die niet kunnen worden gefinancierd vanuit de WLZ of andere sociale wetten.

Het doel van de Stichting is om bewoners van Het Dorp op uiteenlopende gebieden financieel te ondersteunen. De kosten van wonen in Het Dorp worden weliswaar betaald vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Bewoners moeten echter een groot deel van hun inkomen afstaan als eigen bijdrage in die zorgkosten. Zij houden maandelijks veelal een klein bedrag over als zak- en kleedgeld. Financiële ondersteuning door Stichting Vrienden van Het Dorp kan dan net het verschil maken om dat te doen, wat iemand al zo lang wilde: een keer met vakantie gaan, een studie volgen, oud en/of versleten meubilair vervangen, aanschaf van een nieuwe computer, of een concert bezoeken.

Naast de ondersteuning van individuele bewoners kunnen ook groepen uit Het Dorp een beroep doen op onze Stichting. Zo kan bijvoorbeeld een straat uit Het Dorp een bijdrage aanvragen voor een gezamenlijke activiteit voor bewoners en medewerkers.
Op deze website lees je alle informatie over de verschillende subsidiemogelijkheden en de voorwaarden voor toekenning. Een aanvraag kan geheel online ingevuld en verzonden worden. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om een aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en per post op te sturen.

Voor vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier of u kunt bellen naar het secretariaat van onze Stichting op 06 23783618 .

*Let op: telefonisch is het secretariaat alleen bereikbaar op maandag en donderdag van 09.00 – 16.00 uur; buiten deze tijden wordt u doorverbonden met de voicemail.